特斯拉進(jìn)口 MODEL S

廠(chǎng)商指導價(jià):78.99-105.999萬(wàn)

關(guān)注度:276481

經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):78.99-105.999萬(wàn)

同級排名:15


暫無(wú)優(yōu)惠報價(jià)信息

車(chē)型
2023款 2021款 2020款 2019款
 • 電動(dòng)機:493kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  2023款 715km 雙電機全輪驅動(dòng)

  78.99萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:750kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  2023款 672km Plaid版 三電機全輪驅動(dòng)

  100.99萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

 • 電動(dòng)機:493kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  2021款 雙電機全輪驅動(dòng)

  88.999萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:750kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  2021款 Plaid版 三電機全輪驅動(dòng)

  105.999萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:809kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2021款 Plaid Plus版

  123.99萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

 • 電動(dòng)機:487kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2020款 長(cháng)續航版

  73.39萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:577kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2020款 Performance高性能版

  83.39萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:809kW

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2020款 Plaid版

  117.49萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

 • ,490km

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2019款 標準續航版

  72.28萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:487kW ,660km

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2019款 長(cháng)續航版

  73.39萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

  電動(dòng)機:577kW ,650km

  廠(chǎng)商指導價(jià)

  (停產(chǎn)) 2019款 Performance高性能版

  83.39萬(wàn)

  詳情 配置 + 對比

圖庫
更多

展開(kāi)對比
清空車(chē)系對比列表